Nga Tama Toa is a Masterton Schools programme that focuses on Boys Leadership with boys from years 5 to 13.
The programme is supported by Masterton Trust Lands Trust and administered by REAP.
The purpose of the programme is to grow the leadership skills of our future young men.

The 2020 programme sees Whakaoriori local tutor Troy Douglas lead the way to teach the young men the skills they need to stand strong and be positive role models to their peers.

2020
Haka
Taku Paparahi – Troy Douglas

Kaea:  Kia whakangaa hoki a i aahau
Katoa: Hii aue hii
Kaea:  Ko wai nei koe i tiikakukaku te umu
    o taku paparahi
Katoa: Naaku kee i ngaringari te rua
    i ngaa rau o ooku tuupuna
    Naaku koe e kitea
Kaea:  Ko te aha raa
Katoa: Ko te maarama i roto
Kaea:  Ko te aha raa
Katoa: Ko te Tiiaho i waho
Kaea:  Nei raa ngaa rau haakui, haakoro ma
Katoa: Nei raa maatau ngaa tamatoa,
    I te umu pokapoka a
    Tuumatauenga, a Tuumatawera
    E kore te riri e arae nei taku paparahi e
    Hi
Translation
My Foundation
Who are you to put your weight
on me? You will see that I have
taken on so much from those before me.
And what exactly is that?
It is the darkness, you do not see
It is the light that I show unto you
And this is what has come out of
it. It is that I am proud to be
acknowledged by those before me and
to stand at the front lines to start
my journey

Aahae / Mau Raakau

Whakataa
Toropaepae
Poupoutahi
Tuumatauenga
Hui Taangaru
Koopere Maaui
Marangaiareare
Paeruru
Te o Tane
Kapere katau/matau
Te Tui Upoko
Upoko Parahaki
Ko Taane Mahuta Katau
Ko Taane Mahuta Maaui
Hawaiki Tuu
Te Paa a Tuu
Te Huatapawai a Tuumatauenga
Te Tohu a Tuu
Pou Tau
Poupoutahi
Te Hoe
Poupoutahi
Whakanoa
Whakataa